JOMSOM WEATHER

आकर्षण

Muktinath Temple

Mustang

Jomsom

Hotel Sunrise, Road Beni - Jomsom, Jomsom, Mustang, Dhaulagiri, Western Development Region, Nepal

Dhumba Lake

Dhumba lake, Annapurna circuit, Jomsom, Mustang, Dhaulagiri, Western Development Region, Nepal

Yartung Festival(Muktinath)

Yartung fair festival is celebrated all over Mustang and is especially celebrated in Muktinath during August full moon day every year.

Events

होटल

प्राकृतिक दृश्यहरू हेर्न राम्रो होटेलहरू

आकर्षण

धेरै मनमोहक ठाउँहरू जुन तपाईंको हृदयलाई ताजा गर्दछ

टुर र ट्राभल्स

तपाईको यात्राको लागि उत्तम टुर र ट्राभल्सहरू पत्ता लगाउनुहोस्

घटना

नेपालमा हुन सक्ने प्रमुख घटनाहरुलाई कभर गर्दछ

होटल

Sumin

36DR034, Asrang, Gorkha, Gandaki, Western Development Region, Nepal

Muktinath Hotel

Khansar, Manang, Gandaki, Western Development Region, Nepal

Jomsom Hotel

Kaisang, Jomsom, Mustang, Dhaulagiri, Western Development Region, Nepal

टुर र ट्राभल्स